Fotbollsverksamheten i BAIF är fortfarande satt på paus på grund av Covid-19. Folkhälsomyndigheten kom för någon vecka sedan med rekommendationen att stoppa all verksamhet som inte är nödvändig att bedriva, och kort därefter beslutade Torsås kommun att stänga alla idrottshallar inklusive utomhusplanen Malmen. Beslutet gäller till och med den 24 januari, och därefter tas nytt beslut.

BAIF står bakom beslutet och vi kommer under perioden fram till detta datum heller inte att bedriva någon gemensam utomhusträning. Vi kommer avvakta situationen och ta nya beslut efterhand. Vi uppmuntrar så klart egenträning under tiden.