Vi hälsar alla medlemmar välkomna till BAIF:s årsmöte 2021. Mötet kommer att hållas utomhus på Skytteholmen.

  • Tid: Tisdag 11 maj kl. 18.00
  • Plats: Skytteholmen